Pasaulis be tuberkuliozės – pažeidžiamų grupių poreikių tenkinimas

2015/10/15 Kategorija: Apie tuberkuliozę|Ligos simptomai ir grėsmė

Nacionalinio sveikatos ugdymo instituto Užkrečiamųjų ligų ir piktnaudžiavimo narkotikais prevencijos skyriaus vadovė Aljona Kurbatova

Daug žmonių mano, kad tuberkuliozė liko praeityje. Tačiau iš tiesų mažai tikėtina net tai, kad ši liga bus išnaikinta šiame amžiuje. Pasaulio sveikatos organizacijos 2014 m. pranešimo dėl tuberkuliozės pasaulyje duomenimis, 2013 m. nuo šios ligos mirė 1,5 milijono žmonių. Ši žinia itin skaudi dėl to, kad šių mirčių buvo galima išvengti.

2013 m. tuberkulioze susirgo apie 9 milijonai žmonių, 480 000 iš jų – daugeliui vaistų atsparia tuberkulioze, kurios grėsmė nuolat didėja. 30-tyje Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės šalių užfiksuoti 64 844 atvejai. Tai 6,0 % mažiau nei 2012 m., tačiau daugėja daugeliui vaistų atsparios ir labai vaistams atsparios tuberkuliozės atvejų.

Su ŽIV susijusių tuberkuliozės epidemijų, visų pirma Rytų Europoje, svarbus veiksnys – intraveninių narkotikų vartojimas. Nors padaryta tam tikra pažanga, nepakankamai dėmesio skiriama kai kurioms pažeidžiamiausioms grupėms, kurioms priklauso ir intraveninių narkotikų vartotojai.

Intraveninių narkotikų vartotojams ŽIV ir tuberkuliozės grėsmė labai didelė, nes jie dažnai yra pažeidžiami dėl kitų veiksnių, pvz., benamystės, laisvės atėmimo ir prastos mitybos. Jų pažeidžiamumas dar didesnis dėl stigmatizavimo, kurį jie patiria kasdieniame gyvenime.  Tačiau gaudami tinkamą paramą ir prižiūrimi patyrusių darbuotojų intraveninių narkotikų vartotojai gali išeiti ilgalaikio gydymo kursą. Tokiu atveju gaunami klinikiniai rezultatai panašūs į narkotikų nevartojančių žmonių rezultatus.

Nėra vieno integracijos paslaugų modelio, kiekvienos šalies ar netgi savivaldybės sprendimai gali būti skirtingi. Tačiau yra keletas iniciatyvų, iš kurių galima imti pavyzdį, pavyzdžiui, Londone yra tarnybų, kurios rūpinasi, kad būtų aptinkami, diagnozuojami ir gydomi aktyvios formos tuberkulioze sergantys žmonės, Bulgarijoje pažeidžiamiausioms visuomenės grupėms rengiami tuberkuliozės teminiai renginiai, per kuriuos žaismingomis priemonėmis padedama daugiau sužinoti apie savo sveikatą ir tapti sąmoningesniems.

Kad didėtų sveikatos priežiūros teisumas, turime pripažinti, kad pažeidžiami gyventojai turi tokią pačią teisę į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas kaip ir kiti ES piliečiai, ir pradėti veikti atitinkamai. Sveikatos priežiūros ir socialinės rūpybos specialistai bendradarbiaudami su pilietinės visuomenės organizacijomis turi siekti, kad paslaugos taptų prieinamesnės. Tam jie turi plėtoti socialinį darbą gatvėse, geriau rūpintis kiekvienu konkrečiu žmogumi ir aktyvinti motyvavimo veiklą. Kelios pagal sveikatos programą finansuojamos Europos iniciatyvos yra įrodymas, kad tai iš tiesų įmanoma.

Tuberkuliozė yra trečiosios, 2014–2020 m., sveikatos programos prioritetas ir sveikatos saugumo problema. Kad ji būtų išspręsta, ES turi vykdyti sveikatos ugdymo ir tuberkuliozės prevencijos veiklą ir puoselėti palankią aplinką, vadovaudamasi principu, kad į sveikatos aspektus būtina atsižvelgti vykdant visų sričių politiką. Jei imsimės tinkamų veiksmų, mums gali vieną dieną iš tiesų pavykti padaryti tai, kas, daugelio žmonių nuomone, jau padaryta, – visiškai išnaikinti tuberkuliozę.

Šaltinis: http://ec.europa.eu/health/newsletter/149/focus_newsletter_lt.htm