Patvirtintos naujos priemonės tuberkuliozei įveikti

2016/02/29 Kategorija: Apie tuberkuliozę|Tuberkuliozės gydymas

Nuo šių metų birželio 1 d. Lietuvoje bus pradėtos teikti tiesiogiai stebimo  trumpo gydymo kurso (anglų k. – directly observed treatment short course, sutrumpintai DOTS) paslaugos. Pasaulio sveikatos organizacija patvirtino tuberkuliozės kontrolės strategiją, kurią Pasaulio bankas vertina kaip vieną iš ekonomiškai efektyviausių tuberkuliozės kontrolės priemonių, leidžiančių pasiekti geriausių tuberkuliozės gydymo rezultatų.

Įgyvendinant strategiją, 60 šalies savivaldybių pradės veikti DOTS kabinetai. Ligoniai, kuriems paskirtas ambulatorinis gydymas, turės lankytis DOTS kabinete ir, stebint sveikatos priežiūros specialistui, išgerti jam skirtus nemokamus antituberkuliozinius vaistus. Ligoniai kabinetuose taip pat sulauks socialinės paramos – maisto produktų arba talonų maisto produktams įsigyti. Bus pasirūpinta ir toliau nuo DOTS kabinetų gyvenančių pacientų kelionės išlaidomis. Sergančio paciento gydymo ir gydymo stebėsenos, susijusių su DOTS paslaugų teikimu, procese dalyvaus gydytojas pulmonologas, šeimos gydytojas, vyriausiasis krašto tuberkuliozės specialistas.

Teisinis pagrindas DOTS strategijai įgyvendinti yra nustatytas Sveikatos apsaugos  ministrės R. Šalaševičiūtės pasirašytame įsakyme „Dėl tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso paslaugų teikimo tvarkos aprašo“.  Šiame teisės akte numatytos ir priemonės, kurių bus imamasi, jei tuberkulioze sergantis ligonis nesilaikys gydymosi režimo  DOTS kabinete.

Įsakyme taip pat numatyta, kad už kiekvieną išgydytą tuberkulioze sirgusį pacientą bus skiriamas finansinis skatinimas šeimos medicinos paslaugas teikiančiam gydytojui.

Tuberkuliozė – visuomenei pavojinga infekcinė liga, kuria užsikrečiama nuo asmens  sergančio atvirąja pl aučių ar gerklų tuberkulioze. Tuberkuliozės registro 2015 m. gruodžio mėn. duomenimis, Lietuvoje iš viso sirgo 1197 asmenys. 2014 m. tuo pačiu laikotarpiu  sirgo 1455 asmenys. 2015 m. sergamumas sumažėjo 17 proc.  Tuberkuliozės gydymas gali užtrukti nuo 6 mėn. (sergant jautria tuberkuliozės forma) iki 24 mėn. (sergant atsparia tuberkuliozės forma). Kai kurie tuberkulioze sergantys ligoniai savavališkai nutraukia gydymąsi. Savavališkai nutrauktas gydymas padidina sergančiųjų atsparia plaučių tuberkulioze ir dauginio atsparumo vaistams tuberkulioze. Lietuvą PSO priskiria vienai iš 27 pasaulio šalių (PSO duomenys apima 193 šalis), kuriose daugiausiai asmenų serga vaistams atspariomis tuberkuliozės formomis.

Šaltinis: http://sam.lrv.lt/