Priklausymas tuberkuliozės rizikos grupei nėra pagrindas priverstinei izoliacijai

2015/10/30 Kategorija: Apie tuberkuliozę|Tuberkuliozės gydymas

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) nepritaria siūlymui priverstinai ligoninėje gydyti atvira tuberkulioze sergančius asocialius asmenis.

„Neaiški „socialinės rizikos“ asmenų sąvoka bei jos apibrėžtis, be to, būtinojo hospitalizavimo ir (ar) izoliavimo nuostatų taikymą turėtų nulemti užkrečiamųjų ligų pavojus aplinkiniams, t. y. užkrečiamo asmens vengimas hospitalizavimo ir (ar) izoliavimo, o ne priklausymas socialinės rizikos grupėms“, – teigia ministerija, parengusi neigiamos Vyriausybės išvados Seime svarstomai pataisai projektą.

Kartu išvados projekte teigiama, kad sergančiųjų atskirų užkrečiamųjų ligų gydymo ypatumai yra poįstatyminių teisės aktų dalykas.

Priverstinis gydymas būtų skiriamas šešiems mėnesiams, ir, esant reikalui, jį būtų galima dar šešiems mėnesiams pratęsti.

„Sergantiesiems atviros formos tuberkulioze turėtų būti taikoma galiojanti ligonių, sergančių užkrečiamosiomis ligomis, izoliavimo ir hospitalizavimo tvarka“, – aiškina ministerija.

Seime svarstoma Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pataisa numato, kad socialinės rizikos asmeniui nustačius atvirą tuberkuliozės formą, gydytojas ne vėliau kaip per 12 valandų jį informuotų apie priverstinį hospitalizavimą ir priverstinį gydymą.

Medikai su policija atvykę pas sergantį asocialų asmenį jį informuotų apie skirtą priverstinį gydymą, jis būtų pristatomas į specialios paskirties tuberkuliozės ligoninę arba skyrių. Tuomet ligoninės administracija teismo prašytų leidimo apriboti šio asmens laisvę, jį priverstinai hospitalizuoti ir priverstinai gydyti.

Priverstinis gydymas būtų skiriamas šešiems mėnesiams, ir, esant reikalui, jį būtų galima dar šešiems mėnesiams pratęsti.

Iš 499 vaistams atsparios tuberkuliozės atvejų Lietuvoje registruota 116, Rumunijoje – 113.

Tais atvejais, kai atvira tuberkuliozės forma sergantis asmuo adekvačiai vertina savo būklę ir raštu išreiškia norą gydytis namie, jam privalomai būtų skiriami nemokami vaistai visam gydymo kursui. Atvira tuberkuliozės forma sergančiam asmeniui, pažeidusiam duotą raštišką įsipareigojimą dėl gydymosi, būtų taikomas priverstinis hospitalizavimas ir priverstinis gydymas.

Šiemet pateiktoje ataskaitoje už 2012 metus Europos užkrečiamųjų ligų prevencijos ir kontrolės centras nurodo, kad Lietuva yra pirma šalis pagal naujų patvirtintų plaučių tuberkuliozės atvejų, atsparių keliems antituberkulioziniams vaistams, skaičių. Antroji ES ar Europos ekonominės erdvės šalis šiame sąraše yra Rumunija.

Iš 499 vaistams atsparios tuberkuliozės atvejų Lietuvoje registruota 116, Rumunijoje – 113.

Šaltinis: http://www.15min.lt/